Χρήσιμα – Συμβουλές

Ο επαγγελματικός καθαρισμός, η φροντίδα και η απολύμανση απαιτούν πολύ προσεκτική εφαρμογή.

Υπάρχουν προδιαγραφές, για παράδειγμα, κατά τις οποίες πρέπει να τηρείται η επαγγελματική ασφάλεια και να διασφαλίζεται η υγεία των εργαζομένων κατά την εργασία τους με τα προϊόντα. Η Intercob προσφέρει ολοκληρωμένα βοηθήματα εφαρμογής. Αυτά περιλαμβάνουν σχέδια καθαρισμού, συγκεκριμένες οδηγίες για τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας, επιδείξεις και βάσεις υπολογισμού στις συστάσεις δοσολογιών.