Συμβουλευτική Υποστήριξη – Εκπαίδευση

Η Intercob προσφέρει στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τα χαρακτηριστικά, τις διαδικασίες και τις τεχνικές εφαρμογής των προϊόντων της σε πρακτικό επίπεδο.

Πράγμα που σημαίνει ότι δίνουμε έμπρακτη βοήθεια στους πελάτες μας σχετικά με τις καθημερινές τους λειτουργίες

Εκτός από τα προβλεπόμενα μαθήματα κατάρτισης σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα της υγιεινής και της ασφάλειας, σεμινάρια σχετικά με τους τομείς της χημείας και της εφαρμοσμένης μηχανικής καθώς και μαθήματα βασικής κατάρτισης σχετικά με τα προϊόντα αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος της Intercob