Τομείς Εξειδίκευσης

Εκτός από τα προϊόντα υψηλής ποιότητας, περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη συστημάτων καθαρισμού και την εντατική εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Ένα καθαρό δωμάτιο είναι από τα πιο σημαντικά μέρη ενός ξενοδοχείου. Εμείς στην Intercob προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο καθαρισμού και απολύμανσης που καλύπτει όλους τους χώρους ενός καταλύματος.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις τόσο των χώρων διαμονής όσο και των χώρων υγιεινής. Το κύριο πλεονέκτημά μας, εκτός από την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας, είναι η εκπαίδευση που παρέχουμε στο προσωπικό σχετικά με την εφαρμογή των προϊόντων.

Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα και πληρούν τις απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών.

Επαγγελματική Κουζίνα

Στους Επαγγελματικούς Χώρους Κουζίνας και Τροφοδοσίας οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές, συνεπώς εφαρμόζονται αυστηρά πλάνα και διαδικασίες καθαρισμού για να βοηθήσουν την εξάλειψη και την ανάπτυξη βακτηρίων και διαφόρων βλεβερών ιών.

Το κατάλληλο πλύσιμο των σκευών είναι το κλειδό της επιτυχίας στη βιομηχανία τροφίμων. Η ταχύτητα, η καθαριότητα και η αποτελεσματικότητα είναι οι κύριοι παράγοντες για μια ομαλή λειτουργία μέσα σε επαγγελματικούς χώρους κουζίνας

Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα και πληρούν τις απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών.

Καθαρισμοί Κτιρίων

Η Intercob μπορεί να καλύψει τον επαγγελματικό καθαρισμό και τη συντήρηση κτιρίων με μια πλήρη γκάμα προϊόντων. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μελέτης για τις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε χώρου, καθώς και την παροχή συμβουλών για την επίλυση προβλημάτων

Κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία του επαγγελματικού καθαρισμού των κτιρίων δεν είναι μόνο η ποιότητα των προϊόντων, αλλά και η σωστή χρήση αυτών. Η εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με τα προϊόντα, είναι για την Intercob αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς των υπηρεσιών της

Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα και πληρούν τις απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών.

Laundry

Η βιομηχανία Laundry στηρίζεται στα άριστα αποτελέσματα πλύσης, στην εγγυημένη υγιεινή και στα βέλτιστα λειτουργικά κόστη.

Τα προϊόντα μας είναι ειδικά σχεδιασμένα για να δίνουν άριστο αποτέλεσμα από την πρώτη πλύση, χωρίς να απαιτείται επανάπλυση.

Εμείς στην Intercob προσφέρουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα των πόρων τους και παράλληλα να ελαχιστοποιούν τα κόστη τους. Ο τρόπος είναι απλός: εφαρμόζοντας την τεχνολογία των smart controllers μπορούμε να διαχειριστούμε τα δοσομετρικά συστήματα από την οθόνη του υπολογιστή, του smartphone ή του tablet.

Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα και πληρούν τις απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών.

Εγκαταστάσεις Υγείας

Για όλα τα νοσοκομεία, τους σταθμούς νοσηλείας, τα ιατρεία, τα γηροκομεία υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την υγιεινή. Ένα καλά εκπαιδευμένο προσωπικό και προϊόντα υψηλής ποιότητας μπορούν να διασφαλίσουν τη μη ανάπτυξη μικροβίων. Η Intercob προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την υγιεινή καθαριότητα

Εκτός από τα προϊόντα υψηλής ποιότητας, περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη συστημάτων καθαρισμού και την εντατική εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού

Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα και πληρούν τις απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών.

Βιομηχανικοί Καθαρισμοί

Η Intercob μπορεί να καλύψει τον επαγγελματικό καθαρισμό και τη συντήρηση κτιρίων με μια πλήρη γκάμα προϊόντων. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μελέτης για τις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε χώρου, καθώς και την παροχή συμβουλών για την επίλυση προβλημάτων

Κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία του επαγγελματικού καθαρισμού των κτιρίων δεν είναι μόνο η ποιότητα των προϊόντων, αλλά και η σωστή χρήση αυτών. Η εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με τα προϊόντα, είναι για την Intercob αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς των υπηρεσιών της

Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα και πληρούν τις απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών.

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Ένα καθαρό δωμάτιο είναι από τα πιο σημαντικά μέρη ενός ξενοδοχείου. Εμείς στην Intercob προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο καθαρισμού και απολύμανσης που καλύπτει όλους τους χώρους ενός καταλύματος.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις τόσο των χώρων διαμονής όσο και των χώρων υγιεινής. Το κύριο πλεονέκτημά μας, εκτός από την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας, είναι η εκπαίδευση που παρέχουμε στο προσωπικό σχετικά με την εφαρμογή των προϊόντων.

Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα και πληρούν τις απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών.

Επαγγελματική Κουζίνα

Επαγγελματική Κουζίνα

Στους Επαγγελματικούς Χώρους Κουζίνας και Τροφοδοσίας οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές, συνεπώς εφαρμόζονται αυστηρά πλάνα και διαδικασίες καθαρισμού για να βοηθήσουν την εξάλειψη και την ανάπτυξη βακτηρίων και διαφόρων βλεβερών ιών.

Το κατάλληλο πλύσιμο των σκευών είναι το κλειδό της επιτυχίας στη βιομηχανία τροφίμων. Η ταχύτητα, η καθαριότητα και η αποτελεσματικότητα είναι οι κύριοι παράγοντες για μια ομαλή λειτουργία μέσα σε επαγγελματικούς χώρους κουζίνας

Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα και πληρούν τις απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών.

Καθαρισμοί Κτιρίων

Καθαρισμοί Κτιρίων

Η Intercob μπορεί να καλύψει τον επαγγελματικό καθαρισμό και τη συντήρηση κτιρίων με μια πλήρη γκάμα προϊόντων. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μελέτης για τις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε χώρου, καθώς και την παροχή συμβουλών για την επίλυση προβλημάτων

Κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία του επαγγελματικού καθαρισμού των κτιρίων δεν είναι μόνο η ποιότητα των προϊόντων, αλλά και η σωστή χρήση αυτών. Η εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με τα προϊόντα, είναι για την Intercob αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς των υπηρεσιών της

Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα και πληρούν τις απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών.

Laundry

Laundry

Η βιομηχανία Laundry στηρίζεται στα άριστα αποτελέσματα πλύσης, στην εγγυημένη υγιεινή και στα βέλτιστα λειτουργικά κόστη.

Τα προϊόντα μας είναι ειδικά σχεδιασμένα για να δίνουν άριστο αποτέλεσμα από την πρώτη πλύση, χωρίς να απαιτείται επανάπλυση.

Εμείς στην Intercob προσφέρουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα των πόρων τους και παράλληλα να ελαχιστοποιούν τα κόστη τους. Ο τρόπος είναι απλός: εφαρμόζοντας την τεχνολογία των smart controllers μπορούμε να διαχειριστούμε τα δοσομετρικά συστήματα από την οθόνη του υπολογιστή, του smartphone ή του tablet.

Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα και πληρούν τις απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών.

Εγκαταστάσεις Υγείας

Εγκαταστάσεις Υγείας

Για όλα τα νοσοκομεία, τους σταθμούς νοσηλείας, τα ιατρεία, τα γηροκομεία υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την υγιεινή. Ένα καλά εκπαιδευμένο προσωπικό και προϊόντα υψηλής ποιότητας μπορούν να διασφαλίσουν τη μη ανάπτυξη μικροβίων. Η Intercob προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την υγιεινή καθαριότητα

Εκτός από τα προϊόντα υψηλής ποιότητας, περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη συστημάτων καθαρισμού και την εντατική εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού

Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα και πληρούν τις απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών.

Βιομηχανικοί Καθαρισμοί

Βιομηχανικοί Καθαρισμοί

Η Intercob μπορεί να καλύψει τον επαγγελματικό καθαρισμό και τη συντήρηση κτιρίων με μια πλήρη γκάμα προϊόντων. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μελέτης για τις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε χώρου, καθώς και την παροχή συμβουλών για την επίλυση προβλημάτων

Κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία του επαγγελματικού καθαρισμού των κτιρίων δεν είναι μόνο η ποιότητα των προϊόντων, αλλά και η σωστή χρήση αυτών. Η εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με τα προϊόντα, είναι για την Intercob αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς των υπηρεσιών της

Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα και πληρούν τις απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών.

Δίνουμε την λύση στον

καθαρισμό της επιχείρησης σας