Ένα πανελλαδικό δίκτυο

Η Intercob διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο τεχνικών για την εγκατάσταση και την συντήρηση των συστημάτων δοσομέτρησης. Συμβουλεύουν και εκπαιδεύουν τους πελάτες για το πώς ορίστηκε η δοσολογία στις συσκευές τους, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν ή τη σκληρότητα νερού.

Οι τεχνικοί μας, με κάθε επίσκεψή τους στο χώρο των πελατών μας πραγματοποιούν δοκιμές για την επαλήθευση του άριστου αποτελέσματος και την αξιολόγησή του από τον πελάτη. Όλοι μας οι τεχνικοί συνεργάζονται πολύ στενά με τους πελάτες μας και δίνουν προσοχή στις δυνατότητες βελτιστοποίησης των διαδικασιών.

Πρωταρχικός στόχος τους είναι η ικανοποίηση των πελατών και η άμεση και γρήγορη εξυπηρέτησή τους.

Ένα πανελλαδικό δίκτυο