Η εταιρεία μας ανέπτυξε και στελέχωσε νέο τμήμα Βιομηχανικών εφαρμογών καθαρισμού σε εργασίες όπως:

Χημικός καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας χωρίς αποσυναρμολόγηση με απολύτως ασφαλή μέθοδο που δεν επηρεάζει τα μέταλλα.
Υδροβολή υψηλής και υπερυψηλής πίεσης (μέχρι 2.000 bar) που καταργεί την ανάγκη χρήσης αμμοβολής και την διαχείρηση καταλοίπων με ανάλογη μείωση του κόστους.
Τις παραπάνω δραστηριότητες υποστηρίζουν με την εμπιστοσύνη τους και μας τιμούν με την συνεργασία τους αρκετές Ελληνικές εταιρείες. Στοιχεία επικοινωνίας για άντληση συστάσεων είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης.

Υπηρεσίες καθαρισμού

    Η Intercob στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της και της προσπάθειας υποστήριξης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού-συνεργατών της δημιούργησε εξόπλισε και στελέχωσε με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό ένα τμήμα παροχής πολύ εξειδικευμένων υπηρεσιών καθαρισμού όπως: Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα